Co pracownik może odliczyć od podatku w Niemczech?

Republika Federalna Niemiec zobowiązuje polskich podatników, uzyskujących dochody na terenie tego kraju, do rozliczenia podatku z Niemiec w tamtejszym Finanzamcie. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego określa się za zachodnią granicą terminem Pflichtveranlagung. Niemiecki system fiskalny przewiduje jednak wiele ulg, które mogą korzystnie wpłynąć na ostateczną kwotę należnego zwrotu. Sprawdź, co pracownik może odliczyć od podatku w Niemczech.

Jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec?

W Niemczech należy złożyć deklarację podatkową w terminie do 31. lipca następnego roku. Dokumentem niezbędnym do rozliczenia podatku z Niemiec okazuje się Lohnsteuerbescheinigung, czyli karta podatkowa, którą otrzymuje się raz w roku od pracodawcy. Zawiera ona informacje o otrzymanym wynagrodzeniu, a także odprowadzonym podatku. Deklarację podatkową wraz z zaświadczeniem o dochodach z Polski UE/EOG należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie. W zeznaniu warto uwzględnić również przysługujące ulgi. Wysokość zwrotu podatku określana jest indywidualnie, a wszelkie odliczenia podatkowe mogą pozytywnie wpłynąć na jego ostateczną wysokość. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych ulg, jakie może odliczyć od podatku pracownik w Niemczech.

Dodatek za dojazd do pracy

Na dojazd do pracy przysługuje w Niemczech dodatek w wysokości 30 centów za każdy pokonany kilometr. Zasada ta uwzględnia jedynie jazdę w jedną stronę, wyłączając przy tym koszty podróży powrotnej. Środek transportu nie ma żadnego znaczenia: dodatek przysługuje zarówno osobom poruszającym się własnym samochodem, rowerem, jak i pociągiem czy innym środkiem komunikacji miejskiej, a nawet pieszo.

Opieka nad dziećmi

Osoby, które wychowują dzieci, mogą odliczyć od podatku maksymalnie 4 tys. euro na jedno dziecko (do 14. roku życia, choć ograniczenie wiekowe nie obowiązują w przypadku dzieci niepełnosprawnych). Co istotne, wydatki na działalność rekreacyjną dziecka, np. opłaty na kluby sportowe nie wchodzą w zakres ulg podlegającym odliczeniu od podatku.

Rachunki

Chcąc uzyskać możliwie najwyższy zwrot podatku z Niemiec, warto przechowywać wszelkie rachunki i inne przydatne dokumenty, które mogą udowodnić poniesione przez podatnika koszty. Warto zatem dołączyć je do deklaracji podatkowej.

Koszty ubiegania się o pracę

Koszty poniesione przez podatnika na skutek ubiegania się o pracę można w Niemczech odliczyć od podatku w pełnej kwocie. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba tą pracę otrzymała, czy też nie. Do tej ulgi wliczają się koszty książek, czasopism, kursów czy szkoleń, a także wydatki związane z dojazdem na kolejne rozmowy kwalifikacyjne. Jeśli podatnik nie może dokładnie udokumentować wszystkich poniesionych kosztów, wówczas ma możliwość naliczenia stawki ryczałtowej w wysokości 2.50 euro za podanie wysłane kanałem online oraz 8.50 euro w przypadku nadania go pocztą tradycyjną. Poświadczeniem może wówczas być np. kopia podania o pracę i odpowiedzi odmownej ze strony pracodawcy.

Do pozostałych odliczeń podatkowych należą ponadto koszty związane z:

  • prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego;
  • dodatkowym ubezpieczeniem;
  • leczeniem medycznym;
  • delegacją służbową;
  • kosztami sądowymi.

Aby mieć pewność co do poprawności rozliczenia podatku z Niemiec, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy certyfikowanego biura. Specjaliści zadbają o uwzględnienie w zeznaniu podatkowym wszelkich możliwych ulg, co znacznie zwiększy ostateczną kwotę zwrotu. Wsparcie doświadczonych osób pozwoli zaoszczędzić również czas. Zweryfikują oni bowiem poprawność składanej deklaracji, sprawdzą kompletność dokumentów i tym samym sprawią, że cała procedura przebiegnie szybko i bez komplikacji.